Call Center

081 - 9967898

74b787f25f1f681b0c33151df10c368b.jpg
b1d43c3b3bfb8b6034b8b01cdd973d2b.jpg
407051b59d866b6852f3209c8fef18d5.jpg
5919e562786f151cc5cc66aa3d8c9ade.jpg
7dee381a862c3092c03c7a8e56b95f74.jpg
7f3e99029a55608d9a380997c169c7c0.jpg

ข้อมูลการติดต่อ

 • บริษัท กานาไทย อินดัสเตรียล จำกัด
  78/12 หมู่ 5 ถนนโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

 • มือถือ
  (081) 9967898

 • โทรศัพท์
  (038) 573150 - 1

 • แฟกซ์
  (038) 573149

ติดต่อ บริษัท

 

All rights reserved © 2015-2020. รับทำเว็บไซต์ บางแสน ชลบุรี พัทยา บางแสน ที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน